De Oktopedians treden met enige regelmaat op. Soms zijn we zo alert geweest om er foto’s van te bewaren.