De Oktopedians traden op bij ‘Music at the Westerpark’, een festival voor iedereen die het leuk vindt om samen te spelen, maar ook om samen te luisteren.